Zmarł dr inż. Przemysław Majewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 maja 2021 roku odszedł od nas dr inż. Przemysław Majewski, wieloletni pracownik Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego Napędów Elektrycznych i Sterowania w Instytucie Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

Dr inż. Przemysław Majewski urodził się 2 maja 1939 r. w Warszawie.

W 1963 roku ukończył Wydział Łączności Politechniki Warszawskiej i rozpoczął pracę jako asystent stażysta, od roku 1964 asystent, a następnie starszy asystent. W 1977 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Samochodów i  Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej z dziedziny Elektrotechniki Samochodowej. Był pracownikiem Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich do września 2004 r.

Starszy wykładowca dr inż. Przemysław Majewski był  specjalistą z zakresu elektroenergetyki pojazdów.

W czasie ponad pięćdziesięcioletniej pracy prowadził wykłady i ćwiczenia z przedmiotów Elektrotechnika i Elektronika Napędy Elektryczne i Elektrotechnika Samochodowa dla studentów Wydziału SiMR, a także Wydziałów MP i MT na wszystkich rodzajach studiów.

Był współautorem dwóch skryptów z zadaniami do przedmiotu Elektrotechnika i Elektronika; autorem i współautorem szeregu stanowisk laboratoryjnych. Recenzował szereg prac dyplomowych.Prowadził również seminaria Instytutowe. Za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej otrzymał w 1977 roku Nagrodę Zespołową stopnia trzeciego Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Był autorem i współautorem prac statutowych i własnych.  Brał udział w projektach badawczych KBN, kilkakrotnie jako  kierownik. Miał liczne publikacje naukowe i brał udział w szeregu krajowych konferencji naukowych. Za aplikację napędu elektrycznego w koparkach hydraulicznych otrzymał w roku 1990 nagrodę zespołową stopnia drugiego Ministra Edukacji Narodowej, z Tytułu Osiągnięć Naukowych i Postępu Naukowo-Technicznego oraz dwa Świadectwa Autorskie o dokonaniu wzoru użytkowego.

W latach 1972-1975 pełnił funkcję Kierownika Laboratorium Elektrycznego i Elektrotechniki Samochodowej, a latach 1978-81 Kierownika Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego Napędów Elektrycznych i Sterowania. Wielokrotnie uczestniczył w pracach związanych z rekrutacją. Kilkakrotnie był wybierany delegatem pracowników dydaktycznych do Rady Wydziału SiMR. Powierzano mu także opiekuństwo grup studenckich, był Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału SiMR ds. Studenckich Praktyk. Brał udział w pracach rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

Był zasłużonym nauczycielem akademickim z dużym dorobkiem naukowo-technicznym 

Cześć Jego Pamięci

Koledzy i Koleżanki

z Instytutu Pojazdów i Maszyn Roboczych